K
  

Forår 2019

Januar:
Søndag den 6. januar:
Efter gudstjenesten i kirken kl. 19.00, inviteres alle til samvær i missionshuset til kaffe m/brød, og til orientering om arbejdet i Bangladesh ved Jens Fischer-Nielsen.

******************************************************************************************  

Evangelisk Alliances bedeuge:

Tirsdag den 8.: Andagt i Korning Kirke ved sognepræst Filip Torp Kildeholm.

Torsdag den 10.: Bøn i Korning Kirke v/Peter Bertelsen.

Fredag den 11.: Bedemøde hos Karen Birthe og Villy Nørgaard, Oluf Lerches Vej 25 med efterfølgende samvær, kaffe m.m.

Bemærk: Mødet er flyttet til Jenny Jørgensen, Korning Gl. By 26                                     pga. gravearbejdet.

*************************************************************************************

 Torsdag den 17.: Bibelkredsene mødes i hjemmene.

 Fredag den 25. kl. 18.30: Vi mødes til hyggelig fællesspisning og derefter                                                 ser vi en film sammen.

Torsdag den 31.: En aften om Promissio ved generalsekretær Frede Ruby    Østergård. Vi samler en gave ind til arbejdet i Etiopien og Liberia. 
 

Februar:

Torsdag den 7.: ”Babelstårnet”
Bibelundervisning ved sognepræst Filip Torp Kildeholm.

Torsdag den 14.: Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Torsdag den 21.: En aften med mandskoret ”Såmænd” i Stouby            missionshus, Ællingegade 9, 7140 Stouby.

Der er fælles afgang fra Korning missionshus kl. 19.00.

Lørdag den 23.: Kl. 13.00: Temadag i Øster Snede missionshus ”Klippen”, Ribevej 60, Ø. Snede, 8723 Løsning.

Dagens taler er Mikael Arendt Laursen, generalsekretær i KLF, Kirke & Medier.

Torsdag den 28.: Vi får besøg af Anna-Kathrine Thunbo Pedersen,
som vil tale over emnet:”Glæden ved at give.” 
 
Marts
 

Lørdag den 2. kl. 19.00 i Hedensted missionshus, Bækketoften 1, Hedensted .En aften med lovsang og fællessange under ledelse af Hedenstedkoret sammen med koret ”Håbet” fra Thyholm.

Yderligere program kommer senere. 

Torsdag den 7.: Årsmøde i Korning Indre Mission. Vi ser tilbage på, hvordan året er gået med beretning og regnskab. Denne aften er der indsamling af årsmødegave til den daglige drift af missionshuset.
Kom og giv din mening til kende! 
 
Torsdag den 14.: Bibelkredsene mødes i hjemmene. 
 
Torsdag den 21.: ”En ulydig profet og en nådig Gud”.
Bibelundervisning ud fra Jonas`s bog ved Frank Kristensen, konsulent i ELM. 
 
Torsdag den 28.: Vi får besøg af Bodil og Peter Lanting, der har været udsendt til Etiopien, og bl.a. arbejdet med bibeloversættelse til stammesprog.

Wycliffe fokuserer på at gøre Guds Ord tilgængeligt på minoritetssprog!
 
 

 April:

Torsdag den 4.: Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Torsdag den 11.: Forårsmøde i Horsens Missionshus, Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens.

Aftenens taler er Henri Nissen, der er redaktør på bladet ”Udfordringen”.    Der er fælles afgang fra Korning Missionshus kl. 19.00.

 

Torsdag den 25.: Bibelundervisning ved valgmenighedspræst i
Hedensted valgmenighed, Roar Steffensen.

Emnet er: ”Opstandelsens kraft – også hos os”. Efes. 1. v.15-23.
Efter kaffen orientering om og indsamling til det missionsprojekt
i Peru, som Roar er en del af. 

 

Maj:
Torsdag den 2.: En aften om Dansk Sømandsmission ved generalsekr. Nicolaj Wibe 
 
Torsdag den 9.: Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Torsdag den 16.: ”Den skabende Gud” er aftenens emne.

Vi får besøg af generalsekr. i Indre Mission Jens Medom Madsen.
Han vil også fortælle nyt om arbejdet i IM, og der indsamles årsmødegave til arbejdet. Stouby IM kommer på besøg!
 

Torsdag den 23.: Peter Stidsen fortæller om sit engagement
I ”Dansk Europamission.” Der indsamles en gave til arbejdet!

Lørdag den 25.: Indre Missions årsmøde afholdes i Skive. Se særskilt program.


Juni:
Torsdag den 13.: Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Søndag den 23.: Sct. Hans fest sammen med Borgerforeningen.
Båltale ved sognepræst Filip Torp Kildeholm.

 

Karen Birthe Nørgaard | CVR: 30041283 | Oluf Lerches Vej 25, 8700 Horsens - Danmark | Tlf.: 75673855